Przegląd rynkowy 04.09.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Dzisiaj oczekiwane są jedne z najważniejszych danych statystycznych z USA, które spowodują mocne ruchy na rynku finansowym. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji Sprzedaj co może wskazywać na ewentualne spadki. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się negatywnym trendzie. Do dalszych spadków potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z Europy dotyczące wskaźnika PKB dla całej strefy Euro, oczekiwane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne z USA dotyczące wskaźnika zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1151. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1119 i 1.1086. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5267 i 1.5312. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5218. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7019 i 0.7061. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6958. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 119.90 i 120.68. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.10. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9725 i 0.9769. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9698. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 67.82. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.89 i 63.48. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1130 i 1148. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1122. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.