Przegląd rynkowy 04.10.2016

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.11. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i spadła do poziomu 1.28. AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.76. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu i wzrosła do poziomu 0.97. Para walutowa USD/CHF nadal porusza się w pobliżu poziomu 0.97. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa spadła do poziomu 1310.

Oczekiwane wiadomości

W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie członka FOMC, Lacker o godzinie 14:05 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla sektora budowlanego o godzinie 10:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Australii warto zwrócić uwagę na już opublikowane dane statystyczne. W Szwajcarii dzisiaj brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1215. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1195. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2859. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2815. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7689. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7658. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 102.38. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 101.58. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9750. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9728. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1312. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1307. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.