Przegląd rynkowy 04.11.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Do dalszych spadków potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj i spodziewane są dalsze spadki do poziomu 1.07. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu, ale istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla usług, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. wskaźnika PMI dla usług, spodziewane są dane lepsze od poprzenich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA także warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla usług, spodziewane są dane gorsze od poprzednich, może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0969 i 1.1029. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0935. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5429 i 1.5444. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5358. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7223. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7167 i 0.7150. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 121.14 i 121.39. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.93. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9924. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9899 i 0.9843. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 62.83 i 63.83. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 62.09. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1123 i 1133. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1114. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.