Przegląd rynkowy 04.12.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie, wykres ceny osiągnął poziom 1.09 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Decyzja w sprawie stóp procentowych w Europie wraz z negatywnymi danymi z USA miały pozytywny wpływ na wzrost głównych par walutowych. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii dzisiaj brak ważnych informacji. W Europie warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa EBC Draghi. Mogą powstać krótkoterminowe pozytywne lub negatywne trendy. Warto także zwrócić uwagę na dane statystyczne z USA dot. stopy bezrobocia w USA, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0980. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0792 i 1.0541. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5158. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5034 i 1.4921. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7360 i 0.7338. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7289. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 123.58 i 123.09. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 122.32. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziomy powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 1.0253. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9876. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 68.09 i 67.82. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 67.28. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1065. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1055 i 1048. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.