Przegląd rynkowy 04.02.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie, ponadto para ta przełamała poziom 1.15, niestety nie obroniła się i wróciła do poziomu pomniżej 1.15. Generalnie rzecz biorąc na tej parze występuje pozytywny trend i coraz więczej inwestorów przewiduje poziom dla tej pary na 1.16 i 1.17. Najprawdopodobniej trend spadkowy został przełamany. GBP/USD podobnie do EUR/USD znajduje się w pozytywnym trendzie zachowując perspetkywę dalszych wzrostów, ale to wymaga tła w postaci pozytywnych informacji ekonomicznych z Wysp brytyjskich. Para USD/JPY porusz się w wąskim korytarzu, zachowując perspektywę na dalszy wzrost. Złoto znajduje się pod silną presją wyprzedaży i istnieją przesłanki do dalszych spadków.

Nadchodzące informacje

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W strefie Euro powinniśmy zwrócić uwagę na statystyki indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, spodziewamy się danych na tym samym poziomie co ostatnio, ale jeśli dane okażą się być lepsze, istnieje możliwość dalszego umacniania się Euro do innych walut. W Wielkiej Brytanii również publikowane będą dane dotyczace indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, oczekuje się danych lepszych niż poprzedno danych, a to może mieć pozytywny wpływ na funta brytyjskiego. USA powinny zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zmian w liczbie osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym wg ADP, oczekuje się danych gorszych niż poprzednio, a to może mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1,1483 i 1,1532. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1,1453. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD para notowana jest w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,5196. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,5138 i 1,5080. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD Para ta notowana jest również w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,5196. W Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,5138 i 1,5080. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 117,97. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 117,42 i 117,18. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto notowane jest w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1268 i 1286. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1255. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłacznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaąy instrumentow finansowych, o których mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.