Przegląd rynkowy 04.08.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Istnieją perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego są potrzebne negatywne wiadomości z Europy lub pozytywne z USA. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji Sprzedaj co może wskazywać na ewentualne spadki. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Są perspektywy do dalszych wzrostów jednak nie można całkowicie wykluczyć spadków. Wszystko zależy od danych statystycznych z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY po aktywnych wzrostach nastąpiła lekka korekta. Złoto porusza się w negatywnym trendzie, jednak istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Do dalszych wzrostów potrzebne jest przełamanie i utrzymanie powyżej poziomu 1100.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik zmiany stopy bezrobocia w Hiszpanii. Ważne są także dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla sektora budowlanego w Wlk. Brytanii, oczekiwane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA ważne są dane statystyczne dot. wskaźnika zamówień fabryk, oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, a to może się przełożyć na umocnienie USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0962 i 1.0994. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0931. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5623. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5585 i 1.5564. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7372. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7343 i 0.7259. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 124.10 i 124.26. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 123.84. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9704. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9673 i 0.9642. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 63.59. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 63.10 i 62.13. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1092 i 1098. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1081. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.