Przegląd rynkowy 04.09.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Dolar amerykański po silnym wzroście rozpoczął konsolidacje na wszystkich frontach. Indeks dolara spadł poniżej poziomu 83, co stanowi pozytywny sygnał dla niedźwiedzi (sprzedawców aktywa). Euro/dolar dąży do konsolidacji i próbuje się wzmocnić. Podczas oczekiwania na referendum w sprawie niepodległości Szkocji funt/dolar nadal znajduje się pod silną presją sprzedaży. Wielu inwestorów uważa, że Szkocja stanie się niezależna, więc nawet pozytywne statystyki dla Wielkiej Brytanii nie mają nadmiernego wpływu na wartość funta brytyjskiego. Para walutowa dolar/jen porusza się w trendzie spadkowym. Złoto przestało spadać i stara się odzyskać swoją pozycję.

Oczekiwane wiadomości

Dziś oczekujemy wiadomości z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na ogłoszenia stopy procentowej, gdzie oczekuje się takich samych wartości jak poprzednio. Następnie odbędzie się konferencja prasowa EBC podczas której spodziewany jest duży ruch na rynku. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zasilenia ratunkowego Banku Anglii oraz na zapowiedź stopy procentowej. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, gdzie oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogą mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy hamujące wzrost znajdują się na około 1,3148 i 1,3158. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,3131. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

GBP/USD Funt/dolar nadal porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się w okolicach 1,6464 i 1,6496. Ważny poziom powstrzymania spadku znajduje się na 1,6439. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

AUD/USD Dolar australijski porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 0,9363. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicy 0,9337 i 0,9300. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jest jest po silnej konsolidacji. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomie około 104,93 i 105,11. Ważny poziom zatrzymujący dalszy spadek znajduje się na około 104,73. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

GOLD Złoto się stopnio umacnia. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost znajduje się w okolicy 1273, a ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na około 1268 i 1265. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.