Przegląd rynkowy 04.11.2014

EUR/USD rozpoczął tydzień na poziomie 2-letniego minimum, ale stopniowo zaczął odzyskiwać swoją wartość. Parze udało się konsolidować powyżej poziomu 1.25, co jest pozytywnym sygnałem dla nabywców tego aktywa. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD stopniowo się umacnia i udało mu się zbliżyć się do poziomu 1,60, ale nie był w stanie go pokonać. Wielu inwestorów spodziewa się dalszego spadku GBP/USD i z tego powodu rozważa inwestycje w opcje spadkowe. Para walutowa USD/JPY utrzymuje się w pozytywnym nastroju i następuje konsolidacja po aktywnym ruchu w górę. Złoto w dalszym ciągu znajduje się pod silną presją sprzedaży i porusza się blisko 4 letnich minimumów.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie spodziewane są statystyki z Wielkiej Brytanii oraz USA. W Europie oczekuje się jedynie niewielkich statystyk, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze budowlanym, gdzie oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funta brytyjskiego. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące bilansu handlowego, gdzie oczekiwane są lepsze niż poprzednie dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na około 1,2529. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,2469 i 1,2440. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 1,6017. Ważne poziomy powstrzymania spadku znajdują się na 1,5964 i 1,5926. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD notowany jest w negatywnym nastroju. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 0,8734. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na poziomach około 0,8714 i 0,8647. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie ruchome są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 114,05. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na około 113,28 i 112,57. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważny poziom utrudniający dalszy wzrost znajduje się na poziomie 1174. Ważny poziom hamjący dalszy spadek znajduje się na około 1164. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.