Przegląd rynkowy 05.02.2016

EUR/USD osiągnął poziom 1.12, ale później nieznacznie spadł i w chwili obecnej notowany jest na poziomie 1.11. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Ważne dane statystyczne z USA mogą mieć istotny wpływ na późniejsze wartości par walutowych. USD/JPY spadł jeszcze niżej i notowany jest na poziomie 116, pozostają perspektywy do dalszych spadków. Cena złota osiągnęła poziom 1157. Złoto nadal porusza się w pozytywnym trendzie.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z USA. W Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA polecamy zwrócić uwagę na zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Będą także opublikowane dane statystyczne dot. stopy bezrobocia za styczeń. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1238. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1158 i 1.1069. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4613 i 1.4670. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4530. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7210 i 0.7242. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7163. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 117.33 i 118.17. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 116.53. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9989 i 1.0074. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9921. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 77.24. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 76.11 i 75.50. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1157. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1148 i 1140. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.