Przegląd rynkowy 05.04.2016

EUR/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.13. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY notowany jest na poziomie 110.78. Możliwe są dalsze spadki. Cena złota zmieniła swój kierunek. Aktywo porusza się w pozytywnym trendzie, możliwe są dalsze wzrosty. Wartość złota notowana jest na poziomie 1225.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla usług. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1410. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1373 i 1.1358. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 111.37 i 111.74. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 110.78. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1226. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1221 i 1214. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.