Przegląd rynkowy 05.05.2016

Porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.14. Możliwe są dalsze spadki. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, ale nadal w pobliżu poziomu 107. Możliwe są dalsze wzrosty. Cena złota porusza się w pobliżu swoich maksymalnych wartości na poziomie 1281. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

W Europie i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1503 i 1.1530. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1466. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 107.25. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 106.89 i 106.25. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1282 i 1289. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1271. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.