Przegląd rynkowy 05.10.2015

EUR/USD poruszą się w wąskim korytarzu. W piątek, po opublikowaniu statystyk z USA wystąpił silny wzrost, ale w późniejszych godzinach dolar zdołał odrobić ponad połowę strat. Wielu inwestorów zwiększa pozycję KUP co może wskazywać na dalsze wzrosty. Do takiego rozwoju sytuacji potrzebne będą pozytywne wiadomości z Europy. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Zauważyć można na rynku przewagę opcji KUP. Para USD / JPY porusza się w wąskim korytarzu, ale nie wyklucza się spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyki z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie, warto zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, spodziewane są na poziomie z poprzednich danych. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, oczekuje się danych lepszych niż w poprzednio danych, a to powinno mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego. W USA powinniśmy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, spodziewa się danych gorszych niż dane z poprzedniego okresu, co powinno mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR / USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale możliwe są wzrosty. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach 1.1246 i 1.1316. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1198. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP / USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrosty znajdują się na poziomach około 1.5218 i 1.5236. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5167. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD / USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Istotny poziomu ograniczający wzrost znajduje się na poziomie 0.7079. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 0.7058 i 0.7001.Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD / JPY również porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane poziomo, wskazując dalszy wzrost. Istotny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 120.39. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 119.86 i 119.03. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF ta para podobnie porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując, że dalszy wzrost. Istotny poziomu ograniczający wzrost znajduje się na poziomie 0.9793. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 0.9692 i 0.9644. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach 65.95 i 66.43. Ważny poziom powstrzymujący od spadów znajduje się na około 65.58. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Złoto porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważnym poziomem powstrzymującym dalszy wzrost jest poziom na około 1141. Ważnymi poziomami ograniczającymi spadki są poziomy na około 1131 i 1104. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.