Przegląd rynkowy 05.11.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Kolejny cel jest na poziomie 1.07. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj, ale do dalszych spadków potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i istnieją przesłanki do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik sprzedaży detalicznej, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. decyzji w sprawie stóp procentowych, spodziewane jest, że stopy procentowe pozostaną na poprzednim poziomie. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych, spodziewane są dane lepsze od poprzednich, może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0876 i 1.0938. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0842. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5393 i 1.5444. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5360. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7154 i 0.7223. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7125. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 121.57 i 121.72. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 121.14. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9950. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9921 i 0.9884. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 63.46 i 63.83. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 62.09. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1111 i 1121. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1106. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.