Przegląd rynkowy 05.08.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Tym razem udało się tej parze utrzymać się poniżej poziomu 1.09. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji Sprzedaj co może wskazywać na ewentualne spadki. GBP/USD porusza się również w negatywnym trendzie. Są perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu, ale nadal pozostają perspektywy do dalszego umocnienia tego surowca.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla usług, oczekiwane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. W Wielkiej Brytanii równie ważne dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla usług, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na GBP. Warto także zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika zmiany pozarolniczego zatrudnienia ADP, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0893 i 1.0986. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0847. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5574 i 1.5632. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5525. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7427. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7349 i 0.7286. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 124.46. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 124.25 i 123.87. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9789. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9720 i 0.9667. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 63.05. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 62.65 i 62.20. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1090 i 1095. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1084. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.