Przegląd rynkowy 05.09.2014

 

Codzienny przegląd rynkowy

Wczorajszy dzień przyniósł pewne znaczące wahania na rynku. EBC (Europejski Bank Centralny) obniżył stopy procentowe z poziomu 0,15% do 0,05%, co wywołało silny ruch na rynku. Euro/dolar spadło o ponad 200 pipsów i ulokowało się poniżej wartości 1,30. Taki poziom był oczekiwany przez wielu inwestorów od dłuższego czasu. Obniżenie stóp procentowych nie było oczekiwane, ale działania te były spowodowane niskim poziomem inflacji w strefie euro. Teraz otwierają się nowe perspektywy dalszej redukcji. Funt/dolar podobnie jak euro/dolar spadło o 180 pipsów i utrzymuje tendecję do dalszego spadku. Dzisiaj jest ważny dzień na rynku w związku z tym niektóre ruchy mogą być kontynuowane. Złoto ponownie znajduje się pod silną presją sprzedających.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na publikację danych statystycznych na temat PKB, gdzie oczekuje się danych na poziomie poprzednich. W przypadku negatywnych danych na euro zostanie nałożona dodatkowa presja. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, które mogą przyczynić się do dalszego umocnienia dolara. Zmiana w liczbie osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych dla gospodarki amerykańskiej.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar wykazuje aktywny spadek. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na poziomach 1,2956 i 1,2972. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1,2920. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GBP/USD Funt/dolar podobnie jak euro/dolara aktywnie spada. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na 1,6318 i 1,6358. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na 1,6286. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

AUD/USD Dolar australijski porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na 0,9346 i 0,9390. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się w okolicy 0,9331. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen jest notowana w pobliżu swoich maksimów. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Kluczowy poziom oporu znajduje się na 105,69. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na wysokościach 105,22 i 104,86. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GOLD Złoto kolejny raz znajduje się pod presją. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na wysokości od 1264 i 1270. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na 1257. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.