Przegląd rynkowy 05.12.2014

EUR/USD rozpoczął stabilizację po wczorajszym posiedzeniu EBC (Europejski Bank Centralny). Prawdopodobnie para rozpoczęła korekcję i przy pozytywnych wiadomościach przyszły wzrost jest możliwy. Wielu inwestorów spodziewa się wzrostu do poziomu 1,25, gdzie nastąpi nowa fala spadków. GBP/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie. Jeśli wiadomości w tle będą negatywne prawdopodobnie nastąpi dalszy spadek wartości funta brytyjskiego. Para walutowa USD/JPY znajduje się w pozytywnym trendzie i tym razem udało się skonsolidować na poziomie 120,00. Złoto w dalszym ciągu porusza się w wąskim korytarzu, ale dalszy wzrost jest możliwy.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk dla Europy i Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące danych o PKB, które spodziewane są na poziomie poprzednich, ale jeśli dane będą lepsze para EUR/USD będzie w dalszym ciągu wzrastać. W Wielkiej Brytanii nie oczekuje się istotnych statystyk. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki zmiany w liczbie osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym, oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, co może mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na około 1,2391 i 1,2455. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 1,2281. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD notowany jest w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,5682 i 1,5724. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,5630. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD pozostaje pod presją. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 0,8391 i 0,8419. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 0,8355. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 120,23. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na 119,97 i 119,66. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na poziomach około 1208 i 1213. Istotne ograniczenie spadku znajduje się na 1201. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.