Przegląd rynkowy 06.01.2017

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.05. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.23. Para walutowa AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu i wzrosła do poziomu 0.73. Para walutowa USD/JPY wzrosła do poziomu 116 i porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa USD/CHF nadal porusza się w pobliżu poziomu 1.01. Cena złota porusza się w negatywnym trendzie. Wartość aktywa spadła do poziomu 1174.

Oczekiwane wiadomości

W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 14:30, 19:00 i 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 8:00 i 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na pozycje spekulacyjne netto w GBP o godzinie 21:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Australii warto zwrócić uwagę na pozycje spekulacyjne netto w AUD o godzinie 21:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0612. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0574. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2430. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2373. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7352. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7313. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 116.24. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 115.06. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0122. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0093. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1181. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1173. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.