Przegląd rynkowy 06.10.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i udałą się utrzymać się tej parze poniżej poziomu 1.12. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, ale dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu, jednak istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen domów, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na GBP. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. wskaźnika bilansu handlowego, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1196 i 1.1288. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1171. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5167 i 1.5243. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5136. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7133. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7109 i 0.7054. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.56. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 120.28 i 120.14. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9766. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9746 i 0.9684. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 64.99 i 66.10. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 64.28. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1138 i 1142. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1130. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.