Przegląd rynkowy 06.08.2015

EUR/USD po aktywnej redukcji stopniowo wzmacnia swe pozycje. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są mocne wiadomości z Europy lub USA. W piątek oczekiwane są ważne dane statystyczne z USA , po publikacji można oczekiwać wielokierunkowych ruchów rynkowych. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów jednak do tego muszą przyczynić się mocne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie, ważne dane statystyczne z Hiszpanii. Warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. W USA ważne dane statystyczne dotyczące wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0934. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0894 i 1.0847. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5650. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5588 i 1.5525. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7359 i 0.7393. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7320. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 125.00. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 124.72 i 124.01. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9820. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9779 i 0.9759. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 63.55. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 63.09 i 62.29. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1087 i 1092. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1083. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.