Przegląd rynkowy 07.01.2015

EUR/USD pozostaje pod silną presją sprzedaży, poziom docelowy w okolicach 1.19 został już osiągnięty. Możliwy jest teraz ruch korekcyjny w górę.Wielu inwestorów kupują walutę europejską ot poziomu 1.20. Silna korekta w górę nie jest daleko i może rozpocząć się już w tym tygodniu.GBP/USD jak i EUR/USD pozostaje pod silną presją ale możliwy jest ruch korekcyjny w górę. Para walutowa USD/JPY jest notowana w pozitywnym nastroju i istnieją perspektywy dalszego wzrostu. Złoto notowane jest w pozytywnym nastroju i istnieją perspektywy dalszego wzrostu.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu o bezrobocie w Niemczech. Oczekiwane są gorsze niż poprzednie dane, które mogłyby mieć negatywny wpływ na europejską walutę. W USA należy zwrócić uwagę na dotyczące zmiany liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym (dane ADP), gdzie oczekiwane są lepsze od poprzednich dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego. Później będzie publikacja protokołu z posiedzenia FOMC, w momencie publikacji mogą być silne ruchy.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na około 1,1879 i 1,1957. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,1850. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD znajduje się pod presją. Średnie ruchome są zorientowane poziomo,ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,5147 i 1,5272. Ważny poziom zatrzymania spadku znajduje się na 1,5113. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się pod presją sprzedaży. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0,8080 i 0,8156. Ważny poziom zatrzymania spadku znajduje się na 0,8054. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajdują się na 119,36. Ważne poziomy redukcji spadku znajduje się na 118,76 i 118,02. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek( OPCJA W DÓŁ) , a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na 1223. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się na 1212 i 1205. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.