Przegląd rynkowy 07.09.2015

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Wielu inwestorów oczekuje dalszych spadków i spodziewają się osiągnięcia poziomu 1.10. Do dalszych spadków potrzebne są silne wiadomości z Europy lub USA, jednak dzisiaj brak ważnych informacji. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Do dalszych spadków potrzebne są wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu ale są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w USA dzień wolny od pracy. W Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Dzisiaj rynek jest pod wpływem działań inwestorów.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1155 i 1.1188. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1091. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5202 i 1.5275. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5163. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.6947 i 0.7013. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6906. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 119.58. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 118.97 i 118.59. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9769. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9707 i 0.9684. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 68.29. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.89 i 63.48. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1132 i 1148. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1117. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.