Przegląd rynkowy 07.10.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i udało się tej parze utrzymać się powyżej poziomu 1.12. Do dalszych silnych wzrostów potrzebne jest przełamanie i utrzymanie się powyżej poziomu 1.13. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji KUP. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Do dalszych wzrostów potrzebne są jednak pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik produkcji dóbr w fabrykach, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. wskaźnika zapasów ropy naftowej, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1283. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1255 i 1.1204. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5256. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5220 i 1.5158. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7187. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7148 i 0.7100. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo co wskazuje na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.35. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 120.02 i 119.75. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9690 i 0.9757. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9647. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 63.53 i 65.01. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 63.07. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1152. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1144 i 1136. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.