Przegląd rynkowy 07.12.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Jednak para walutowa nadal jest notowana w pobliżu poziomu 1.08. Dolar amerykański znacząco się umocnił w parze z innymi walutami. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Banku Anglii, podczas którego to mogą wystąpić krótkoterminowe i agresywne zmiany wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0940 i 1.0892. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0851. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5146 i 1.5125. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5090. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziomy powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 0.7380. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7304. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 123.37. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 122.89 i 122.70. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziomy powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 1.0030. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9955. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 68.39. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 67.37 i 67.20. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziomy powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 1088. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1057. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.