Przegląd rynkowy 07.08.2015

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu, istnieją perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne jest utrzymanie się poniżej poziomu 1.09. Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z USA, dlatego oczekiwane są silne ruchy rynkowe. Wielu inwestorów planuje zwiększyć ilość sprzedaży. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu, są perspektywy do dalszych spadków. Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu, jednak istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z Wielkiej Brytanii i USA. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika bilansu handlowego w Wielkiej Brytanii, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na GBP. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu jednak jeśli będą one lepsze, będzie to miało pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0925 i 1.0942. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0872. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5532 i 1.5635. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5466. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7391. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7356 i 0.7314. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 124.84. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 124.66 i 124.55. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9847. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9793 i 0.9767. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 64.32. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 63.69 i 63.04. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1090 i 1094. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1084. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.