Przegląd rynkowy 08.09.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i można zauważyć korektę po aktywnej redukcji. Udało się tej parze przełamać poziom powyżej 1.12. Na rynku widoczna przewaga pozycji KUP co może wskazywać na ewentualne wzrosty. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i duło się przełamac poziom powyżej 1.53. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu jednak są perspektywy do dalszych spadków. Złoto nadal porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy. W Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z Eropy dotyczące wskaźnika PKB, oczekiwane są dane na poziomie poprzednich, w przypadku jeśli dane będą lepsze możliwe są dalsze wzrosty EUR.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1221. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1152 i 1.1120. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5353. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5267 i 1.5170. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.6958 i 0.6970. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6920. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 119.16 i 119.57. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 118.82. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9746 i 0.9763. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9699. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wpozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 69.04. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 67.21 i 65.89. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ)

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu.Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1132 i 1148. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1116. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.