Przegląd rynkowy 08.10.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie, ale do tej pory nie udało się tej parze utrzymać się na dłużej powyżej poziomu 1.13. Do dalszych wzrostów potrzebne są pozytywne wiadomości z Europy. Na rynku widoczna przewaga pozycji KUP, więc spodziewane są dalsze wzrosty do poziomu najprawdopodobniej do poziomu 1.14. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów do poziomu 1.55. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków jednak dla tego potrzebne jest dalszego osłabienia się USD. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii, Europy i USA. W Europie ważna jest publikacja protokołu z posiedzenia EBC. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. protokołu z posiedzenia FOMC, w chwili publikacji spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1261 i 1.1283. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1232. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5313 i 1.5339. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5282. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7215. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7168 i 0.7148. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.09 i 120.35. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.74. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9738. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9697 i 0.9651. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 62.66 i 63.29. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 61.58. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1146 i 1153. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1141. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.