Przegląd rynkowy 08.01.2015

EUR/USD w dalszym ciągu spada, w oczekiwaniu na wzrost stóp procentowych w USA. Aktywo znajduje się pod presją i najprawdopodobniej zostanie w takiej pozycji. Wielu inwestorów nie widzi żadnego powodu dla którego wartość dolara miałaby przestać wzrastać. EUR/USD porusza się w okolicy 9-letnich minimów, co powoduje że przyszłe wzrosty mogą być bardziej skomplikowane. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD są mocno wyprzedane i notowane blisko rocznych minimumów. Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w pozytywnym nastroju i istnieje możliwość dalszego wzrostu. Złoto notowane jest w wąskim korytarzu, ale utrzymuje się w pozytywnym trendzie.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej, oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na zapowiedź stopy procentowej, gdzie oczekiwane są wyniki na tym samym poziomie. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, gdzie oczekiwane są lepsze dane od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,1857 i 1,1895. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,1801. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD notowane jest w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 1,5147. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 1,5080 i 1,5053. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na około 0,8114. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się na około 0,8084 i 0,8032. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się poziomie około 119,79. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się na 119,13 i 118,66. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na poziomach około 1210 i 1218. Istotnym ograniczeniem dalszej redukcji jest poziom 1205. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.