Przegląd rynkowy 08.10.2014

Codzienny przegląd rynkowy

EUR/USD w dalszym ciągu porusza się w pozytywnym trendzie i sytuacja wygląda na poważniejszą korekcję. Istnieje perspektywa na korekcję do poziomu 1,28, ale będzie to wymagało pozytywnych danych dla Europy w połączeniu z negatywnymi danymi ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu publikować pozytywne dane para walutowa EUR/USD będzie nadal aktywnie spadać. GBP/USD w dalszym ciągu porusza się w wąskim korytarzu. Istnieją perspektywy dla dalszego wzrostu, ale będzie to wymagało pozytywnych danych z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY pozostaje pod presją. Złoto w dalszym ciągu porusza się w wąskim korytarzu, ale istnieją perspektywy dla dalszego wzrostu.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyki z Wielkiej Brytanii i USA. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na wskaźnik cen nieruchomości Halifax, oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, co może mieć pozytywny wpływ na brytyjską walutę. W Europie nie przewiduje się istotnych statystyk. W Stanach Zjednoczonych zalecamy zwrócić uwagę na publikację protokołu spotkania FOMC, w momencie publikacji przewidywane są silne ruchy w obu kierunkach.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD Euro/dolar utrzymuje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na około 1,2681. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 1,2613 i 1,2582. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,6109 i 1,6128. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,6043. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD Dolar australijski porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczenia wzrostu znajdują się na poziomie 0,8823. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicy 0,8798 i 0,8725. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen pozostaje pod presją. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na około 108,37 i 109,22. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na poziomie około 107,80. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy powstrzymujące dalszy wzrost znajdują się na około 1211 i 1213, a ważny poziom ograniczający dalszy spadek znajduje się na 1205. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.