Przegląd rynkowy 09.02.2016

EUR/USD osiągnął poziom 1.12. Para walutowa porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa GBP/USD przez długi czas poruszała się w wąskim korytarzu, ale w chwili obecnej stopniowo spada, pozostają perspektywy do dalszych spadków. Wartość par walutowych jest wciąż zależna od aktywności uczestników rynku. USD/JPY spadł do poziomu 114, ale w chwili obecnej stopniowo wzrasta. Cena złota osiągnęła poziom 1200. W chwili obecnej aktywo porusza się w wąskim korytarzu, ale nadal porusza się w pobliżu maksymalnych wartości na poziomie 1192. Możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie, Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Mogą powstać krótkoterminowe negatywne i pozytywne trendy.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.123. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1157 i 1.1087. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4440 i 1.4547. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4352. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7096 i 0.7129. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7018. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 115.86 i 117.53. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 114.22. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9909 i 0.9973. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9823. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 79.09. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 77.75 i 76.32. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1200. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1188 i 1171. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.