Przegląd rynkowy 09.10.2015

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Do dalszych wzrostów obowiązkowo para musi utrzymać się powyżej poziomu 1.13, jednak próba osiągniecia tego celu spełzły na niczym. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji KUP co może wskazywać na ewentualne wzrosty. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i do dalszych wzrostów potrzebnym jest, aby utrzymać się powyżej poziomu 1.54. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i otwierają się perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na publikację bilansu handlowego, spodziewane są dane lepsze od poprzednich. Ważne są także dane statystyczne z USA, które będą opublikowane wieczorem, w chwili publikacji spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1326. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1261 i 1.1236. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5373. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5331 i 1.5260. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7288. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7246 i 0.7164. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.09. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 119.88 i 119.67. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9682 i 0.9728. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9622. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 61.75 i 62.43. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 60.98. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1151. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1141 i 1136. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.