Przegląd rynkowy 09.11.2016

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.11. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i wzrosła do poziomu 1.24. Para walutowa AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.76. Para walutowa USD/JPY spadła do poziomu 103 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie i notowana jest na poziomie 0.97. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa spadła do poziomu 1298.

Oczekiwane wiadomości

W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 16:30 i 19:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 11:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii i Australii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne, które już zostały opublikowane.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1293. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1011. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2544. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2367. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7753. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7588. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 105.13. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 101.19. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9797. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9553. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1333. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1274. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.