Przegląd rynkowy 09.12.2015

EUR/USD para ta porusza się w pozytywnym trendzie i osiągnęła poziomu 1.09. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD po aktywnej redukcji zaczyna wzrastać. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów, ale na razie na ruch pary walutowej mogą mieć wpływ dane statystyczne z USA. Dolar amerykański osłabił się. Ogólnie na rynku wciąż nie oczekuje się silnych wiadomości, dlatego wiele par walutowych porusza się bez wyraźnego trendu. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dzisiaj nie będą opublikowane. W USA polecamy zwrócić uwagę na publikację dotyczącą zapasów ropy naftowej. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0923. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0866 i 1.0840. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5061. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4981 i 1.4957. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7244. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7201 i 0.7186. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 123.20 i 123.03. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 122.66. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF orusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9987 i 0.9946. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9916. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 69.87 i 69.55. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 68.99. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1078. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1071 i 1067. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.