Przegląd rynkowy 09.07.2015

EUR/USD stopniowo odrobił swoje wczorajsze straty, jednak jeszcze nie udało się pozostać powyżej poziomu 1.11. Do dalszych wzrostów potrzebne jest, aby pozostać powyżej tego poziomu. Tylko w tym przypadku można oczekiwać dalszych wzrostów. Wielu inwestorów przewiduje jednak dalszy spadek.

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i znajduje się poniżej poziomu 1,54. Do dalszej redukcji potrzebne jest utrzymanie się poniżej poziomu 1.53. Para USD/JPY notowana jest w negatywnym trendzie i możliwe są dalsze spadki. Złoto stopniowo umacnia się i możliwy jest dalszy wzrost.

Oczekiwane wiadomości.

Dziś spodziewamy się ważnych publikacji z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie, brak ważnych informacji, które nie będą mieli wpływu na rynek. W Wielkie Brytanii warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych, oczekuje się, że pozostaną one na tym samym poziomie. W USA warto zwrócić uwagę na statystykę liczby wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich, a to może mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne.

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy spadek jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1.1113. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 1.1061 i 1.1004. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek.

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale jest możliwy dalszy spadek. Ważne poziomy powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5405 i 1.5465. Ważny poziom ograniczenia spadku znajdują się na poziomie 1.5355. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7489. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach 0.7446 i 0.7391. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane w górę, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomie 121.68 i 122.25. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 120.40. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF poruszają się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane poziomo, lecz dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomie 0.9459 i 0.9509. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 0.9429. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB Porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 57.38. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 56.93 i 56.62. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1164. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach 1155 i 1147. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaay instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.