Przegląd rynkowy 09.12.2014

Na rynku nie występują silne ruchy. EUR/USD stopniowo się umacnia po aktywnej redukcji. Istnieją perspektywy na dalszą korektę, ale trend średnioterminowy jest spadkowy. Wielu inwestorów oczekuje zobaczyć poziom 1,21 jeszcze w tym roku. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Generalnie istnieją szanse na dalsze spadki, ale będzie to wymagać silnego podłoża w postaci wiadomości z Wielkiej Brytanii. USD/JPY skorygował się po szybkim wzroście, ale ogólny trend jest wzrostowy. Złoto notowane jest w wąskim korytarzu, ale istnieją perspektywy dalszego wzrostu.

Propozycje inwestycyjne

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące bilansu handlowego w Niemczech, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące produkcji przemysłowej, oczekiwane są dane gorsze niż poprzednie, które mogą mieć negatywny wpływ na brytyjskiego funta. W USA należy zwrócić uwagę na wolne miejsce pracy dzięki turystyce, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, co może mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Nadchodzące wiadomości

EUR/USD porusza się w pozytywnym tendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,2342. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 1,2291 i 1,2246. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,5677. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 1,5624 i 1,5540. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się pod presją. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje, co wskazuje na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 0,8272 i 0,8315. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 0,8223. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY skorygował się po aktywnym wzroście. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 121,00 i 121,83. Ważny poziom ograniczający spadek znajduje się na około 119,87. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1203 i 1209. Istotny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1191. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.