Przegląd rynkowy 10.02.2016

EUR/USD osiągnął poziom 1.13, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. Możliwe są dalsze wzrosty. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY nadal porusza się w pobliżu poziomu 114, ale pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Dzisiaj ważne dane statystyczne mogą mieć wpływ na wartość par walutowych. Złoto wykazało spadek do poziomu 1190, jednakże nadal porusza się w pobliżu maksymalnych wartości.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę dane statystyczne dot. produkcji dóbr w fabrykach, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA będą opublikowne dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej. Spodziewane są negatywne dane i mogą one mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1338. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1257 i 1.1162. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4516. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4445 i 1.4378. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7095. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7037 i 0.6973. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 114.87 i 115.54. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 114.26. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9756 i 0.9870. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9694. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 79.90. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 78.82 i 78.03. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1193 i 1198. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1185. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.