Przegląd rynkowy 10.07.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszego wzrostu, jednak dla tego potrzebne jest utrzymanie się powyżej poziomu 1.11. Wielu inwestorów nadal otwiera opcje sprzedaży na tej parze, ale tylko w pozycjach średnioterminowych. GBP/USD jak i EUR/USD odzyskuje swoje pozycje. Do dalszego wzrostu potrzebne jest utrzymanie się powyżej poziomu 1.54. Do dalszej redukcji potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i możliwe są dalsze wzrosty. Złoto porusza się wąskim korytarzu, ale pozostają perspektywy na dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie, brak ważnych informacji, które mogłyby mieć wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane dotyczące balansu handlowego, możliwe że dane będą gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na GBP. Warto także zwrócić uwagę na przemówienie prezes Fed Janet Yellen, w czasie przemówienia mogą wystąpić silne ruchy wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy spadek jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1105. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach 1.1053 i 1.0990. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5419. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach 1.5390 i 1.5363. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7494. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach 0.7466 i 0.7412. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 122.02. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach 121.68 i 121.18. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Średnie kroczące skierowane w górę, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9471 i 0.9514. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 0.9458. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane są w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 57.01 i 57.29. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 56.31. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1163 i 1168. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 1157. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaay instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.