Przegląd rynkowy 10.11.2014

Po publikacji piątkowych statystyk dotyczących bezrobocia w USA para EUR/USD zaczęła odzyskiwać swoją pozycję. Negatywne dane statystyczne dla USA mogą pozytywnie wpłynąć na parę EUR/USD. Ogólnie rzecz biorąc istnieją perspektywy dla dalszego wzrostu. Wielu inwestorów oczekuje korekty ze strony EUR/USD. Cel bezpośredni znajduje się na poziomie 1.26. GBP/USD podobnie jak EUR/USD stopniowo się umacnia. Para walutowa USD/JPY znajduje się w konsolidacji po silnym wzroście i istnieją perspektywy dalszej redukcji. Złoto aktywnie się umacnia po silnym spadku.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie nie przewiduje się istotnych statystyk dla Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Oczekiwane są drugorzędne statystyki, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Kanadzie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące nieruchomości, gdzie oczekiwane są dane na poziomie ostatnich, które mogą mieć pozytywny wpływ na kanadyjskiego dolara. Generalnie w tym tygodniu spodziewany jest silny napływ wiadomości.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD zaczyna się stabilizować. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 1,2488. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,2453 i 1,2410. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,5912. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,5870 i 1,5827. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD notowany jest w pozytywnym nastroju. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,8680. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na około 0,8623 i 0,8566. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY znajduje się pod silną presja. Średnie ruchome są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 114,61 i 115,55. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 113,97. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD naprawia swoje straty. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziom hamujące dalszy wzrost znajdują się na około 1179. Ważne poziomy ograniczający dalszy spadek znajdują się na 1168 i 1143. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.