Przegląd rynkowy 11.02.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i nadal jest w pobliżu poziomu 1.13, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY aktywnie spada, para walutowa osiągnęła poziom 112 i w dalszym ciągu spada. Złoto osiągnęło poziom 1214. Wykres ceny nadal porusza się w pobliżu maksymalnych wartości i w chwili obecnej notowane jest na poziomie 1208. Możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

W Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na oświadczenie prezesa Fed Janet Yellen, które może s

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1320. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1265 i 1.1162. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4580. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4497 i 1.4442. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7153. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7067. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 113.59 i 115.18. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.28. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9742 i 0.9820. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9703. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 79.14 i 79.68. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 77.59. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1214. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1195 i 1181. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.