Przegląd rynkowy 11.03.2016

Po publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych para walutowa EUR/USD gwałtownie wzrosła do poziomu 1.12. W chwili obecnej EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu, ale nadal porusza się w pobliżu swoich maksymalnych wartości. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pozbliżu poziomu 1.42. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 113 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto osiągnęło nowy maksymalny poziom 1267. W chwili obecnej złoto notowane jest na poziomie 1267. Wartość tego aktywa stopniowo spada.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie, USA i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1218. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1101 i 1.0821. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4317. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4262 i 1.4118. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7511. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7460 i 0.7426. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 113.59 i 114.45. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.62. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9894 i 1.0094. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9810. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 70.98 i 71.84. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 69.89. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1283. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1266 i 1236. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.