Przegląd rynkowy 11.04.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.14, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY nadal spada. Para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 107. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. Cena złota wzrasta. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1251. Możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1426. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1393 i 1.1352. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 108.33 i 108.92. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 107.64. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1252. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1243 i 1231. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.