Przegląd rynkowy 11.11.2015

EUR/USD po aktywnej redukcji nastąpiła korekta. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj i spodziewane są dalsze spadki do poziomu 1.04. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD po aktywnej redukcji nastąpiła korekta. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, jednak pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i Wielkiej Brytanii, w USA brak ważnych informacji. W Europie warto zwrócić uwagę na przemówienie prezes EBC Draghi, w chwili przemówienia spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. wskaźnika średnich wynagrodzeń, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0748 i 1.0772. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0699. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5158 i 1.5184. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5100. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7077. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7056 i 0.7015. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 123.02 i 123.44. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 122.75. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0044 i 1.0085. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0028. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 64.18 i 64.50. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 63.83. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1095. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1090 i 1085. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.