Przegląd rynkowy 11.11.2014

EUR/USD rozpoczął nową falę spadku. Ciśnienie na parze walutowej wzrasta z powodu umocnienia się dolara na wszystkich frontach. Indeks dolara porusza się w pobliżu swoich maksimów. Jak dotąd nie ma perspektywy dalszej redukcji, ale odwrócenie może nastąpić w każdej chwili. Europejski Bank Centralny (EBC) w przyszłym tygodniu rozpocznie kupując obligacje, które będą miały dodatkowy wpływ na europejskiejską walutę. GBP/USD podobnie jak jak EUR/USD znajduje się pod presją, ale istnieją perspektywy dalszej redukcji. Para walutowa USD/JPY porusza się blisko swoich 6 letnich wzlotów i istnieją perspektywy dalszego rozwoju. Złoto znajduje się pod silną presją i spadek może zostać kontynuowany.

Nadchodzące informacje

Obecnie nie przewiduje się istotnych statystyk dla Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Oczekiwane są drugorzędne statystyki, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. Wszystkie istotne dane statystyczne są oczekiwane w drugiej połowie tygodnia, szczególnie aktywny będzie piątek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się pod dużym ciśnieniem. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,2439 i 1,2508. Istotny poziom ograniczający spadek znajduje się na 1,2414. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD notowany jest w negatywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,5856 i 1,5916. Ważny poziom ograniczający spadek znajduje się na 1,5834. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0,8649 i 0,8681. Istotny poziom ograniczający spadek znajduje się na 0,8608. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 115,33. Ważne ograniczenia powstrzymujące spadek znajdują się na 114,62 i 113,87. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD znajduje się pod ciśnieniem. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się 1157 oraz 1177. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 1146. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.