Przegląd rynkowy 11.12.2014

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy na dalszy wzrost. Jednak do kontynuuacji wzrostu wymagane będą pozytywne wiadomości z Europy w tle. Para może kontynuować korektę do poziomu 1,27, gdzie może rozpocząć się nowa fala spadków. Inwestorzy przymierzają się do sprzedaży pary od obecnych poziomów. GBP/USD kontynuuje trend pozytywny i wykazuje pewne perspektywy na dalszy wzrost. Para walutowa USD/JPY znajduje się pod silną presją, ale tendecja wzrostowa zostaje zachowana. Złoto skorygowało się po aktywnym wzroście i mogę nastąpić przyszłe spadki.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych, oczekiwane są lepsze od poprzednich dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii nie oczekuje się statystyk. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu sprzedaży detalicznej, oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, co sugeruje dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,2493. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 1,2430 i 1,2364. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne ograniczenie wzrostu znajduje się na około 1,5755. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 1,5681 i 1,5646. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się pod presją. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważny poziom oganiczenia wzrostu znajduje się na 0,8375. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 0,8319 i 0,8283. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY koryguje się po aktywnym wzroście. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 118,32 i 119,43. Ważny poziom powstrzymania spadku znajduje się na około 117,42. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD znajduję się pod presją. Średnie kroczące są skierowane w dół, co sugeruje dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na około 1233 i 1238. Istotne ograniczenie dalszej redukcji znajduje się na 1222. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.