Przegląd rynkowy 12.01.2016

EUR/USD nieznacznie spadł i porusza się w pobliżu poziomu 1.08. W chwili obecnej para walutowa porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. W ciągu dnia, funt brytyjski powinien wykazać wyraźny kierunek ze względu na publikację podstawowych danych statystycznych. Wartość innych par walutowych także zależy od aktywności uczestników rynku. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i notowane jest na poziomie 1094. Istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. produkcji dóbr w fabrykach, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na GBP. Oczekiwane jest także przemówienie prezes Banku Anglii, które może spowodować wielokierunkowe ruchy.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0899 i 1.0934. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0842. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4561 i 1.4605. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4516. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7004 i 0.7035. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6959. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 118.03. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 117.10. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0024. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9962 i 0.9930. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 76.69. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 75.96 i 75.00. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1099 i 1107. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1092. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.