Przegląd rynkowy 12.11.2015

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu, jednak istnieją perspektywy do dalszych spadków. Do dalszych spadków potrzebne są silne wiadomości z Europy lub USA. Wielu inwestorów spodziewa się dalszych spadków do poziomu 1.04. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Do dalszych spadków potrzebne są silne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, ale pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu i istnieje możliwość dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy. W Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji. W Europie należy zwrócić uwagę na dane statystyczne dotyczące wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) Francji, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na EUR.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0759 i 1.0779. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0723. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5245. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5206 i 1.5132. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7153. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7133 i 0.7039. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 123.05 i 123.21. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 122.75. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0048 i 1.0071. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0024. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 65.26. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 64.91 i 64.50. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1089 i 1094. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1084. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.