Przegląd rynkowy 12.12.2014

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Dolar amerykański w dalszym ciągu umacnia się. Wczorajumocnienie dolara przyczyniła się pozytywna makroekonomiczna statystyka dla USA. Generalny trend jest pozytywny. W 2015 roku spodziewany jest wzrost stóp procentowych w USA, które będą miały pozytywny wpływ na dolar. GBP/USD w pozytywnym nastroju, Istnieją perspektywy dla dalszego wzrostu, ale będzie to wymagało pozytywnych danych z Wielkiej Brytanii. USD / JPY zaczyna odzyskiwać swoje stanowiska, istnieją perspektywy do dalszego wzrostu. Złoto skorygowało się po aktywnym wzroście i mogę nastąpić przyszłe spadki.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w Hiszpanii, gdzie oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogą spowodować dalszy spadek wartości waluty europejskiej. Nie oczekuje się dziś statystyk z Wielkiej Brytanii. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące danych o wskaźniku cen produkcji,- oczekiwane są gorsze dane niż poprzednie i mogą mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy oganiczenia wzrostu znajduje się na 1.2411 i 1.2485. Ważny poziom ograniczenia spadku znajdują się na 1.2369. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy zatrzymania wzrostu znajduje się na 1.5735 i 1.5756. Ważny poziom powstrzymujące spadek znajdują się na 1,5651. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy oganiczenia wzrostu znajduje się na 0.8281 i 0.8375 Ważny poziom ograniczenia spadku znajdują się na 0.8214. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy zatrzymania wzrostu znajduje się na 118.96 i 119.51. Ważny poziom powstrzymujące spadek znajdują się na 118.48. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się 1226 oraz 1233. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 1216. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.