Przegląd rynkowy 12.02.2015

EUR/USD nadal porusza się w wąskim korytarzu. W tym momencie raczej nie ma perspektyw na wyjście z poziomu 1.13. Aby wyjść z tego zakresu potrzebny jest napływ pozytywnych informacji z Europy i negatywnyh z Stanów Zjednoczonych. GBP/USD znajduje się w negatywnym trendzie, co powinno się przyczynić do dalszych spadków tej pary. Do dalszych spadków potrzebny jest napływ negatywnych informacji z Wielkiej Brytanii. USD/JPY znajduje się w pozytywnym trendzie i udało jej się zakorzenić na poziomie 120.00. Istnieją perspektywy dalszego wzrostu. Złoto znajduje się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy dalszych spadków . 

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych w Niemczech, spodziewa się danych na poziomie podobnym do poprzednich. UK należy zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Banku Anglii, w czasie prezentacji może wystapić silny wielokierunkowy ruch na parach powiązanych z GBP. W USA powinniśmy zwrócić uwagę na dane dot. Sprzedaży detalicznej, spodziewa się danych lepszych niż poprzednio, to może mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 1.1350. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1.1304 i 1.1278. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD  porusza się w negatywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1.5247 i 1.5298. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na 1.5215. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0.7727 i 0.7781. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na 0.7643. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 120.48. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na poziomach około 119.99 i 119.45. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto porusza się w negatywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się na około 1224 i 1239. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na 1217. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłacznie dla celów informacyjnych i nie należy traktowac ich jako oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie maja na celu nakłaniania do zawierania.