Przegląd rynkowy 12.08.2015

EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie i udało się tej parze przełamać poziom 1.10. Teraz otwierają się perspektywy do dalszych wzrostów, cel na poziomie 1.11 a następnie 1.12. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji KUP. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Do dalszych wzrostów potrzebne są mocne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i udało się tej parze przełamać poziom 125.00. Złoto nadal porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika produkcji przemysłowej w strefie Euro, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. średniego wynagrodzenia, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na GBP. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1087. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1009 i 1.0960. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5614. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5561 i 1.5533. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7325 i 0.7438. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7214. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 125.28. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 125.03 i 124.61. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9901. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9844 i 0.9801. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 64.26. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 63.80 i 63.25. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD złoto porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1119. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1102 i 1094. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.