Przegląd rynkowy 12.11.2014

EUR/USD rozpoczął stablizację. We wtorek aktywo rozpoczęło trend zwyżkowy i wielu inwestorów spodziewa się głębokiej korekty. Istnieją pewne perspektywy dalszego wzrostu, ale nie rekomendujemy oczekiwania zmiany trendu, ponieważ dolar wygląda znacznie mocniej, niż waluta europejska. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD porusza się w pozytywnym nastroju. W przypadku przyszłych wzrostów wymagane jest silne fundamentalne podłoże w postaci danych ekonomicznych z Wielkiej Brytanii. USD/JPY nadal porusza się w pozytywnym nastroju i istnieją perspektywy dalszego rozwoju. Złoto odzyskuje swoją pozycję i znajduje się w pozytywnym trendzie. Możliwy jest dalszy wzrost.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie oczekuje się istotnych statystyk dla Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące produkcji przemysłowej, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zmian w liczbie wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, gdzie oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na walutę brytyjską. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży obligacji 10-letnich.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się w ciągłym ruchu. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymywania wzrostu znajduje się na 1,2497. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na poziomach około 1,2452 i 1,2393. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymywania wzrostu znajduje się na 1,5943. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na poziomach około 1,5903 i 1,5834. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD notowany jest w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymywania wzrostu znajduje się na 0,8717. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 0,8664 i 0,8636. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach 115,43 i 116,11. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 115,07. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD próbuje nadrobić swoje straty. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom hamujący dalszy wzrost znajduje się na około 1173. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na poziomach około 1160 i 1153. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.