Przegląd rynkowy 13.01.2016

EUR/USD po aktywnej redukcji stopniowo wzrasta. Para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 1.08 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Po publikacji negatywnym danych statystycznych z USA para walutowa GBP/USD nieznacznie spadła, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. Dalszy ruch tego aktywa jest nieokreślony. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto nadal porusza się w negatywnym trendzie i notowane jest na poziomie 1082, wciąż jeszcze pozostają perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii w dniu dzisiejszym nie będzie publikacji danych statystycznych. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pzoytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0862 i 1.0900. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0812. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4477 i 1.4538. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4352. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7048. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.6973 i 0.6939. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 118.36. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 117.39 i 117.23. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0059. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0001 i 0.9966. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 77.19. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 76.67 i 75.84. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1092 i 1098. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1082. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.